Domino in de gymles!

Benodigdheden:
-Domino kaarten / stenen
-Matten op kaarten op te leggen.

Beschrijving:
Een kaart ligt op de mat, vijf aan weerszijde open op de grond. Op de mat ligt ook een stapel kaarten die gepakt kunnen worden als de deelnemers niet kunnen. De bedoeling is dat de deelnemers zo snel mogelijk de vijf kaarten op de mat krijgen. Per keer mag een kaartje neergelegd worden. Lukt het niet, dan moet een kaartje gepakt worden en worden neergelegd bij de andere kaarten die nog niet neergelegd konden worden. Daarbij geldt weer: wie heeft als eerste team al zijn kaarten op de juiste manier neergelegd!

Veel spelplezier!

Planking-estafette in de gymles

Benodigdheden:
Hoepels
Ballen
Pionnen

Beschrijving:
Dit spel is een leuke manier om je gymles lekker actief te maken. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk de overkant bereikt. Hierbij staan de deelnemers in een rij in een planking-houding. Twee anderen proberen de bal onder de ander door te rollen of (variatie twee) de hoepel door te schuiven naar achteren. Is het tweetal voorbij, dan schuif je achteraan in de rij.

Veel spelplezier!

Minefield in de gymles – bewegen en denken tegelijk

Benodigdheden:
Pionnen
Hoepels

Beschrijving:
Dit spel speel je zowel buiten als binnen. Het draait hierbij om inzicht, snelheid en communicatie. De bedoeling van het spel is dat je zo snel mogelijk naar de hoepels rent en daar een keuze maakt in welke hoepel je springt. Degene die het blaadje vast heeft, bepaalt of je hoepel gemarkeerd is of vrij. Als de hoepel vrij is, mag je door. Is de hoepel gemarkeerd, dan moet je terug. Wie weet als eerste de juiste route te kiezen?
Daarnaast hebben we ook een tweede optie erbij genomen. Hierbij draait het om welke groep als eerste de juiste volgorde van de cijfers 1 t/m 9 heeft gelopen.

Veel spelplezier!

Drie samenwerkopdrachten in estafettevorm, leuk voor de gymles.

Benodigdheden:
– Pionnen
– Stokken
– Matjes

1) Hunebed-estafette:
Probeer zo snel mogelijk degene die op de mat zit (‘de zwerfkei’) te verplaatsen naar de overkant waar de Hunebed gebouwd gaat worden. Hierbij mag de mat de grond niet raken. Dit doe je door zelf onder de mat te gaan liggen en door te rollen verplaatst de mat zich naar voren. Erg leuk om dit als groepsactiviteit te doen. Het bevordert het groepsgevoel en stimuleert de samenwerking met elkaar.
2) Hunebed-estafette met stokken:
Dezelfde werkwijze als bij 1) alleen nu kan de mat zich verplaatsen door er stokken onder te leggen. Heb je een stok neergelegd? Dan moet eerst de wand of pion aangetikt worden. Degene die op de mat liggen, die mogen de mat voortbewegen.
3) Doorgeef-estafette:
Een aantal deelnemers ligt, door zich klein te maken op hun knieën, onder de mat. De anderen gaan zo snel mogelijk voor de mat liggen en gaan ook ‘klaar zitten’. Een tweetal van het groepje pakt een tweede mat en legt deze voorzichtig op de degene die op de grond liggen. Nu kan degene die op de mat zit, zich verplaatsen naar de volgende mat. De mat waar degene eerst opzat, komt vrij en kan weer verplaatst worden naar voren. Wie behaalt als eerste de overkant? Zorg er wel voor dat dit spel veilig gebeurt door vooraf goede werkafspraken te maken.

Veel spelplezier