De Spelles Hoepel Estafette

Hoepel-estafette

Leeftijd: 6+ 
Benodigdheden:
- 8 hoepels
- 6 pittenzakken
Beschrijving:
Pittenzakken-estafette! Een intensief maar leuk spel. Er zijn meerder opties 
mogelijk en dat zorgt ervoor dat deze vorm van estafette leuk blijft om te 
spelen. Probeer vanuit opdrukstand (eventueel op knieën) met de drie 
pittenzakken zo snel mogelijk over de hoepels heen te gaan en weer terug. Je 
mag maar één pittenzak per keer verplaatsen

 

Blokkenestafette

Leeftijd: alle
Benodigdheden:
- Blokken
- Bak / doos om de blokken af te schermen
Beschrijving: 
Een estafettevorm waarbij goed moet worden nagedacht. Eén persoon per groepje
mag een blokje ophalen, maar moet goed onthouden hoe het bouwwerk achter de 
Bak met blokken is neergezet. Wie bouwt als eerste het bouwwerk precies na?

Veel spelplezier! 

Naar een idee van juf Gloria