Kerstboomrace in de gymles!

Benodigdheden:
– Stokken
– Pionnen
– Hoepels
– Blokken

Beschrijving:
Met dit spel breng je ook in de gymles de kinderen in de kerstsfeer. De bedoeling is simpel: probeer zo snel mogelijk van de benodigde materialen een kerstboom te maken. Van te voren heb ik wel met een krijtje aangegeven waar de stokken moesten worden geplaatst. De materialen worden in tweetallen tegelijkertijd en synchroon neergelegd. Als de kerstboom staat, is het alleen nog de bedoeling dat de hoepels neergelegd worden en elke deelnemer in een hoepel gaat staan. Ik heb materialen gebruikt die voor handen waren in de zaal, zelf kun je creatief zijn en andere materialen kiezen.

Veel spelplezier!Drie estafettevormen met bal voor in de gymles!

Benodigdheden:
Een bal

Beschrijving:
1) De deelnemers zitten op hun knieën. Een persoon met bal loopt door de poort. Als degene met bal door de poort is, gaan de deelnemers in opdrukstand. Degene met de bal rolt deze onder de rest door, zodat die bij de laatste in de rij komt. Deze pakt de bal op, rent naar de muur en de deelnemers maken weer een poort. Wie heeft als eerste de overkant behaald?
2) Zelfde principe, maar nu liggen de deelnemers gekruist. Degene met bal gaan zigzaggend er doorheen. Aan het einde rolt hij de bal terug naar de laatste in de rij. Daarvoor moeten de deelnemers hun benen omhoog doen.
3) De deelnemers liggen op hun buik. Degene met bal rent over de personen heen. Als degene met bal het einde heeft bereikt, maken de deelnemers een poort door in opdrukstand te gaan staan. Zo kan de bal eronder gerold worden.

Veel spelplezier!Minefield in de gymles – bewegen en denken tegelijk

Benodigdheden:
Pionnen
Hoepels

Beschrijving:
Dit spel speel je zowel buiten als binnen. Het draait hierbij om inzicht, snelheid en communicatie. De bedoeling van het spel is dat je zo snel mogelijk naar de hoepels rent en daar een keuze maakt in welke hoepel je springt. Degene die het blaadje vast heeft, bepaalt of je hoepel gemarkeerd is of vrij. Als de hoepel vrij is, mag je door. Is de hoepel gemarkeerd, dan moet je terug. Wie weet als eerste de juiste route te kiezen?
Daarnaast hebben we ook een tweede optie erbij genomen. Hierbij draait het om welke groep als eerste de juiste volgorde van de cijfers 1 t/m 9 heeft gelopen.

Veel spelplezier!

gymles

Drie estafettevormen om je gymles goed te beginnen

Benodigdheden:
-Hoepels.
-Pionnen

Drie leuke varianten om de gymles goed te starten: Hefboom-estafette, gooi-vang-verplaatst-, en spoorlijn-estafette.

Hefboom-estafette:

Hier zorg je ervoor dat de deelnemers om en om liggen om de grond. Bij het startsignaal rent de voorste naar het wandrek / pion en komt terug. Op het moment van terugkomen maken degene die op de grond liggen ruimte door hun benen omhoog te halen. De bedoeling is dat ze op die manier de overkant behalen.

Gooi-vang-verplaats-estafette:

Hierbij is het de bedoeling dat in tweetallen wordt samengewerkt en zo de overkant wordt behaald. Een van het tweetal gaat in de laatste hoepel staan, de ander gooit de bal. Wordt de bal gevangen, dan mag degene die in de hoepel staat de hoepel voor hem/haar pakken en achter zich neerleggen. Dan wordt er gewisseld van functie. Op die manier verplaatst het tweetal zich. Erg leuk om mikken/vangen te oefenen op een leuke, speelse manier.

Spoorweg-estafette:

Dezelfde opbouw als Hefboom-estafette. Alleen lopen de deelnemers nu over de deelnemers heen, zonder die te raken. Belangrijk is dat er genoeg afstand bewaard wordt.

Veel spelplezier toegewenst!

De Spelles

Hoepelrun Estafette

Leeftijd: alle
Benodigdheden: 
- Hoepels
- touwtjes 
Beschrijving:
Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel met het 
touwtje meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel te
raken. Gebeurt dat wel, dan moet je (bijvoorbeeld) twee seconden stilstaan
voordat je weer verder mag. 

Veel spelplezier!

Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel aan te raken. Gebeurt dat wel, dan moet je twee seconden stilstaan voordat je verder mag. Wie is als eerste heen en weer?

Veel spelplezier!