Dobbelsteen-tikkertje, een leuk tikspel voor elk niveau!

Benodigdheden:

  • Hoepels
  • Hoedjes
  • Pionnen / banken om gebied af te zetten

Beschrijving:
Verdeel de zaal in zes vakken. In elk vak leg je hoepels / hoedjes neer, zodat je een uitslag van een dobbelsteen krijgt. Dus één vak met 1 oog, één vak met twee ogen, één vak met drie ogen, et cetera. Je speelt één tegen één. De bedoeling is dat de een de ander probeert te tikken. Je mag hierbij niet over de hoepels / hoedjes lopen, alleen maar er omheen. Het draait hier dus om wenden en keren, schijnbewegingen maken.
Je hebt gewonnen als je drie punten hebt gehaald: een als je iemand tikt en een je als 30 sec uit handen van de ander blijft. Heeft iemand drie punten, dan gaat de verliezer eruit en neemt een ander zijn plek in. Zo wordt er lekker doorgedraaid. In de praktijk, omdat het best intensief is, kiest de winnaar soms ook om te wisselen. Dit spel hebben we ruim een uur gespeeld, waarbij de leerlingen aangeven dat ze echt veel gerend hebben.

Veel spelplezier!Drie estafettevormen met bal voor in de gymles!

Benodigdheden:
Een bal

Beschrijving:
1) De deelnemers zitten op hun knieën. Een persoon met bal loopt door de poort. Als degene met bal door de poort is, gaan de deelnemers in opdrukstand. Degene met de bal rolt deze onder de rest door, zodat die bij de laatste in de rij komt. Deze pakt de bal op, rent naar de muur en de deelnemers maken weer een poort. Wie heeft als eerste de overkant behaald?
2) Zelfde principe, maar nu liggen de deelnemers gekruist. Degene met bal gaan zigzaggend er doorheen. Aan het einde rolt hij de bal terug naar de laatste in de rij. Daarvoor moeten de deelnemers hun benen omhoog doen.
3) De deelnemers liggen op hun buik. Degene met bal rent over de personen heen. Als degene met bal het einde heeft bereikt, maken de deelnemers een poort door in opdrukstand te gaan staan. Zo kan de bal eronder gerold worden.

Veel spelplezier!Domino in de gymles!

Benodigdheden:
-Domino kaarten / stenen
-Matten op kaarten op te leggen.

Beschrijving:
Een kaart ligt op de mat, vijf aan weerszijde open op de grond. Op de mat ligt ook een stapel kaarten die gepakt kunnen worden als de deelnemers niet kunnen. De bedoeling is dat de deelnemers zo snel mogelijk de vijf kaarten op de mat krijgen. Per keer mag een kaartje neergelegd worden. Lukt het niet, dan moet een kaartje gepakt worden en worden neergelegd bij de andere kaarten die nog niet neergelegd konden worden. Daarbij geldt weer: wie heeft als eerste team al zijn kaarten op de juiste manier neergelegd!

Veel spelplezier!

Minefield in de gymles – bewegen en denken tegelijk

Benodigdheden:
Pionnen
Hoepels

Beschrijving:
Dit spel speel je zowel buiten als binnen. Het draait hierbij om inzicht, snelheid en communicatie. De bedoeling van het spel is dat je zo snel mogelijk naar de hoepels rent en daar een keuze maakt in welke hoepel je springt. Degene die het blaadje vast heeft, bepaalt of je hoepel gemarkeerd is of vrij. Als de hoepel vrij is, mag je door. Is de hoepel gemarkeerd, dan moet je terug. Wie weet als eerste de juiste route te kiezen?
Daarnaast hebben we ook een tweede optie erbij genomen. Hierbij draait het om welke groep als eerste de juiste volgorde van de cijfers 1 t/m 9 heeft gelopen.

Veel spelplezier!

gymles

Drie estafettevormen om je gymles goed te beginnen

Benodigdheden:
-Hoepels.
-Pionnen

Drie leuke varianten om de gymles goed te starten: Hefboom-estafette, gooi-vang-verplaatst-, en spoorlijn-estafette.

Hefboom-estafette:

Hier zorg je ervoor dat de deelnemers om en om liggen om de grond. Bij het startsignaal rent de voorste naar het wandrek / pion en komt terug. Op het moment van terugkomen maken degene die op de grond liggen ruimte door hun benen omhoog te halen. De bedoeling is dat ze op die manier de overkant behalen.

Gooi-vang-verplaats-estafette:

Hierbij is het de bedoeling dat in tweetallen wordt samengewerkt en zo de overkant wordt behaald. Een van het tweetal gaat in de laatste hoepel staan, de ander gooit de bal. Wordt de bal gevangen, dan mag degene die in de hoepel staat de hoepel voor hem/haar pakken en achter zich neerleggen. Dan wordt er gewisseld van functie. Op die manier verplaatst het tweetal zich. Erg leuk om mikken/vangen te oefenen op een leuke, speelse manier.

Spoorweg-estafette:

Dezelfde opbouw als Hefboom-estafette. Alleen lopen de deelnemers nu over de deelnemers heen, zonder die te raken. Belangrijk is dat er genoeg afstand bewaard wordt.

Veel spelplezier toegewenst!