De Spelles

Hoepelrun Estafette

Leeftijd: alle
Benodigdheden: 
- Hoepels
- touwtjes 
Beschrijving:
Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel met het 
touwtje meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel te
raken. Gebeurt dat wel, dan moet je (bijvoorbeeld) twee seconden stilstaan
voordat je weer verder mag. 

Veel spelplezier!

Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel aan te raken. Gebeurt dat wel, dan moet je twee seconden stilstaan voordat je verder mag. Wie is als eerste heen en weer?

Veel spelplezier!