Drie estafettevormen met bal voor in de gymles!

Benodigdheden:
Een bal

Beschrijving:
1) De deelnemers zitten op hun knieën. Een persoon met bal loopt door de poort. Als degene met bal door de poort is, gaan de deelnemers in opdrukstand. Degene met de bal rolt deze onder de rest door, zodat die bij de laatste in de rij komt. Deze pakt de bal op, rent naar de muur en de deelnemers maken weer een poort. Wie heeft als eerste de overkant behaald?
2) Zelfde principe, maar nu liggen de deelnemers gekruist. Degene met bal gaan zigzaggend er doorheen. Aan het einde rolt hij de bal terug naar de laatste in de rij. Daarvoor moeten de deelnemers hun benen omhoog doen.
3) De deelnemers liggen op hun buik. Degene met bal rent over de personen heen. Als degene met bal het einde heeft bereikt, maken de deelnemers een poort door in opdrukstand te gaan staan. Zo kan de bal eronder gerold worden.

Veel spelplezier!