Muizenval in de gymles!

Muizenval in de gymles!
Speel Muizenval nu niet alleen thuis aan tafel, maar nu ook gewoon in de gymles! Het doel van het spel is simpel: probeer zo veel mogelijk spullen te verzamelen, voordat de muizenval naar beneden komt.

Benodigdheden:
– lintjes voor de muizenval
– pittenzakjes
– hoedjes
– balletjes
– hoepels

Beschrijving:
De deelnemers worden verdeeld in groepen. De grootte kun je zelf bepalen. In het midden van de zaal staan in een vierkant allerlei spullen. Vier deelnemers staan in een vierkant en houden elkaar vast met lintjes. Op deze manier ‘beschermen’ ze de spullen. Als het startsein gegeven wordt, rennen de deelnemers één voor één naar het midden, kruipen onder het lint door en pakken één materiaal.

De materialen mogen gepakt worden totdat de tijd om is, dan geeft de spelleider een teken. Dit kan ook geregeld worden op muziek! Op dat teken, gaan degene die om de materialen heen staan, zo snel mogelijk op de grond zitten. Degene die zich in het vierkant bevinden, zijn nu gevangen en moeten alle verzamelde materialen weer terugleggen. Dan begint weer een nieuwe ronde. Welk team houdt het 5 rondes vol?

Veel spelplezier!

Wil je dat De Spelles jouw gymles een nieuwe impuls geeft, kijk dan op de site voor meer informatie.

Rummikub in de gymles!

Rummikub in de gymles!
Speel met je team tegen drie andere teams en probeer zo snel mogelijk de stenen van je speelbord te krijgen!

Benodigdheden:
– hoedjes
– matjes

Beschrijving:
Verdeel je deelnemers over vier teams. Elk team krijgt vijf gekleurde hoedjes: rood, geel, blauw, wit en groen. De resterende hoedjes worden verdeeld over vier punten, waar de deelnemers een hoedje kunnen pakken als ze niet kunnen.

De bedoeling van het spel is dat de deelnemers de hoedjes van hun eigen speelbord moeten spelen. Dit moeten ze doen door drie hoedjes van dezelfde kleur op het gezamenlijke speelbord te krijgen. In eerste instantie moeten ze bij één van de vier punten het bovenste hoedje pakken. Hebben ze drie van dezelfde kleur op hun eigen bord verzameld, dan mogen deze drie op het gezamenlijke speelbord gelegd worden. Daarna mogen ze ook één gekleurd hoedje op het bord leggen. Als er op het bord vier dezelfde liggen, mogen ze er ook één afnemen en daarnaast twee van hun eigen hoedjes erbij leggen. Wie heeft als eerste de hoedjes van hun speelbord gespeeld?

Na elke ronde verdelen de deelnemers de hoedjes weer kris kras over de vier punten waar de hoedjes gepakt kunnen worden. Op hun eigen speelbord worden de vijf gekleurde hoedjes gelegd.

Veel spelplezier!

Wil je dat De Spelles jouw gymles een nieuwe impuls geeft, kijk dan op de site voor meer informatie.

Stokkenrace in de gymles!

Stokkenrace in de gymles!
De gymles op een leuke wijze starten met deze twee varianten van de stokkenrace waarbij er samengewerkt moet worden.

Benodigdheden:
– stokken
– bal
– pionnen

Beschrijving:
Verdeel de groep in twee groepen die op hun beurt ook weer onderverdeeld zijn in tweetallen. Per tweetal krijgen ze twee stokken. Als het startsein wordt gegeven, gaan de eerste in de rij naar de pionnen toe en gaan weer terug. Ondertussen hebben de andere tweetallen de stokken zo geplaatst dat er een tunnel ontstaat. Hier gaat het tweetal doorheen en sluit weer aan achter in de rij. Een nieuw tweetal gaat weer naar de pionnen toe, komen terug en gaan weer door de ontstane tunnel heen. Zo wordt deze cyclus herhaald, net zo lang totdat ze bij het einde zijn.
Het tweede spel begint hetzelfde als het eerste spel, alleen moet er nu een bal doorgegeven worden. Is dat gelukt, dan sluit het tweetal weer achter in de rij. Valt de bal op de grond, dan kan deze met de stokken weer opgeraapt worden.
Binnenkort komen er nog twee varianten op de site van De Spelles.

Veel spelplezier!

Roltrap estafette in de gymles!

Roltrap estafette in de gymles:
Deze estafettevariant is een iets makkelijkere en actievere variant van de Rupsband die Gymspiratie.nl plaatste op Facebook en is zeer geschikt om je gymles mee te beginnen of te eindigen. Maar ook ideaal voor de komende Koningsspelen!

Benodigdheden:
– Matjes

Beschrijving:
Verdeel de deelnemers in gelijke aantallen. Bij het startsein gaan de deelnemers zo snel mogelijk achter elkaar op de rug op de matjes liggen, waarbij de voeten één richting op wijzen. De laatste in de rij, die als eerste op de grond is gaan liggen, opstaat en over de andere deelnemers heen naar voren loopt. Terwijl diegene dat doet, neemt ie de laatste persoon ook weer mee. Dit wordt herhaald totdat de voorste persoon ook is opgestaan. Dan gaan de deelnemers zo snel mogelijk om de pion heen en op de terugweg wordt de roltrap weer herhaald. Als deze ook is afgerond gaan de deelnemers zo snel mogelijk zitten op hun startplek. Wie is als eerste weer terug?

Veel spelplezier!

Bowlingbaan in de gymles!

Bowlingbaan in de gymles!
Met Bowlingbaan in de gymles combineer je spel met mikken op bewegende ballen. Erg leuk om je les mee te eindigen en even helemaal los te gaan.

Benodigdheden:
– twee kastdelen
– ballen
– pittenzakjes
– tennisballen
– kleine softballetjes

Beschrijving:
De bedoeling van het spel is simpel: hoe minder punten je krijgt, hoe beter! Je probeert de rollende ballen van de bowlingbaan af te gooien, zodat die op de helft van de tegenpartij belandt. Zijn de rollende ballen op? Dan wordt door de tellers het aantal ballen (dus aantal punten) geteld. Ik gebruikte hier gripballen waarbij verschillende nummers op stonden. Het nummer wat op de bal stond, was het aantal punten dat je kreeg. Zo hebben we tegelijkertijd met elkaar gerekend, aangezien we op een gegeven moment scores kregen van boven de 100! Ondertussen werden de ballen door andere kinderen weer naar de machine gebracht en de rest van de ballen worden verzameld. Tien a 15 seconden later begint weer een nieuw spel.

Bowlingbaan-variant:
Bij de eerste variant staan er ook het einde van de baan ook nog pionnen. Vallen die om, dan krijgen beide groepen deze punten erbij opgeteld. Ze spelen dan dus niet alleen tegen elkaar, ze hebben er gezamenlijk dus baat bij dat ook de pionnen omgegooid worden.

Veel spelplezier!