gymles

Drie estafettevormen om je gymles goed te beginnen

Benodigdheden:
-Hoepels.
-Pionnen

Drie leuke varianten om de gymles goed te starten: Hefboom-estafette, gooi-vang-verplaatst-, en spoorlijn-estafette.

Hefboom-estafette:

Hier zorg je ervoor dat de deelnemers om en om liggen om de grond. Bij het startsignaal rent de voorste naar het wandrek / pion en komt terug. Op het moment van terugkomen maken degene die op de grond liggen ruimte door hun benen omhoog te halen. De bedoeling is dat ze op die manier de overkant behalen.

Gooi-vang-verplaats-estafette:

Hierbij is het de bedoeling dat in tweetallen wordt samengewerkt en zo de overkant wordt behaald. Een van het tweetal gaat in de laatste hoepel staan, de ander gooit de bal. Wordt de bal gevangen, dan mag degene die in de hoepel staat de hoepel voor hem/haar pakken en achter zich neerleggen. Dan wordt er gewisseld van functie. Op die manier verplaatst het tweetal zich. Erg leuk om mikken/vangen te oefenen op een leuke, speelse manier.

Spoorweg-estafette:

Dezelfde opbouw als Hefboom-estafette. Alleen lopen de deelnemers nu over de deelnemers heen, zonder die te raken. Belangrijk is dat er genoeg afstand bewaard wordt.

Veel spelplezier toegewenst!

De Spelles hoepelrun

Hoepelrun, je gymles op een simpele maar leuke manier beginnen!

Benodigdheden:
-Hoepels
-Pionnen / hoedjes

Hoepel-run:
De bedoeling van het spel is dat op jouw teken de hoepel gedraaid moet worden, daarna zo snel mogelijk een rondje om het veld moet worden gelopen en voordat de hoepel stil komt te liggen op de grond terug te zijn. Erg leuk om dit met je groep te doen!

Veel spelplezier!

De Spelles

Hoepelrun Estafette

Leeftijd: alle
Benodigdheden: 
- Hoepels
- touwtjes 
Beschrijving:
Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel met het 
touwtje meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel te
raken. Gebeurt dat wel, dan moet je (bijvoorbeeld) twee seconden stilstaan
voordat je weer verder mag. 

Veel spelplezier!

Probeer in tweetallen heen en weer te gaan, waarbij de een de hoepel meeneemt en de ander in de hoepel beweegt zonder daarbij de hoepel aan te raken. Gebeurt dat wel, dan moet je twee seconden stilstaan voordat je verder mag. Wie is als eerste heen en weer?

Veel spelplezier!